DUITS TAALPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Marie-Christine DE VOS
Referentie EGSBRX01K14506
 
Trefwoorden
Duits(taalpraktijk)

Doelstellingen
Aanleren van belangrijke taal- en zinsstructuren, een ruime algemene en optiegerichte woordenschat, een correcte uitspraak en intonatie via oefeningen in spreek-, luister-, schrijf-, vertaal- en leesvaardigheid met het oog op het optimaliseren van een communicatieve vaardigheid in het Duits.

Leerinhoud
(1) Mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
1.1 Telefoneren
1.2 Receptie
1.3 Informatieverstrekking
1.4 In- en externe communicatie
(2) Vertaling + kennis van vertaalsoftware: initiatie
(3) Aandacht voor uitspraak en intonatie

Begincompetenties
Voorkennis is niet vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus

Studiekosten
tegen kostprijs

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Systematisch gebruik van het talenpracticum, overheadprojector, videorecorder, woordenboeken en bord
Interactieve onderwijsvorm
Rollenspel + individuele opdrachten (luister-, spreek-, schrijf-, vertaal- en leesvaardigheid)
Zelfstudie (aanvullende woordenschat)
Buiten de contacturen moeten oefeningen worden voorbereid.

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Cellier Ghislaine, De Vos Marie-Christine, Derwael Cecilia