SPAANS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Veerle HOFMAN
Referentie EGSBRX01K14505
 
Trefwoorden
Spaans

Doelstellingen
Het aanleren van de basisprincipes van de Spaanse spraakkunst. Het verwerven van een algemene basiswoordenschat. Het verwerven van een culturele basis. Spreekvaardigheid ontwikkelen: zich kunnen uitdrukken in algemene gesprekssituaties. Schrijfvaardigheid ontwikkelen: schriftelijk beantwoorden van vragen uit het handboek

Leerinhoud
Lezen van dialogen uit het handboek. Schriftelijke en mondelinge oefeningen om de aangeleerde woordenschat en spraakkunst te consolideren (o.a. vertaaloefeningen). Simulaties van alledaagse gesprekssituaties.

Begincompetenties
Er is geen voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cuaderno I + syllabus van de lector.

Studiekosten
Cuaderno I : 25,50 euro
Kopies aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Er is monitoraat voorzien.

Onderwijsvormen
Interactief hoorcollege: van de student wordt een actieve inbreng verwacht,ook tijdens de meer theoretische lessen. Zelfstudie : woordenschat,spelling Buiten de contacturen moeten regelmatig oefeningen worden voorbereid.

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Bastiaens Selena, Bogaert Sabine