DUITS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Freddy VAN OVERMEIRE
Referentie EGSBRX01K14504
 
Trefwoorden
Duits (taal)

Doelstellingen
Systematische integratie van belangrijke taal- en zinsstructuren en een ruime algemene, economische en optiegerichte woordenschat via oefeningen in spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid met het oog op het optimaliseren van een communicatieve vaardigheid in het Duits.

Leerinhoud
Herhaling en uitdieping van belangrijke basisgrammatica aan de hand van theorie en oefeningen (de werkwoorden/de naamvallen/de lidwoorden/de substantieven/de voorzetsels/de voornaamwoorden/de adjectieven/de telwoorden/de bijwoorden/de voegwoorden/zinsbouw)
Algemene woordenschat + gangbare economische, financiële en handelstermen aan de hand van oefeningen en teksten
Landeskunde: initiatie
Spelling: theorie en oefeningen

Begincompetenties
Voorkennis is niet vereist

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus

Studiekosten
tegen kostprijs

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm
Systematisch gebruik van overheadprojector en bord
Zelfstudie (b.v. woordenschat, theorie spelling, enkele grammaticale onderwerpen)
Buiten de contacturen moeten oefeningen worden voorbereid

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Derwael Cecilia, Van Overmeire Freddy, Vanhaelewijck Gerda