INTERNATIONALE EN EUROPESE BESTUREN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André DEDUYTSCHE
Referentie EGSBRX01A14286
 
Trefwoorden
Internationale en Europese besturen

Doelstellingen
Bespreking van de belangrijkste politieke, sociaal-economische en gerechtelijke instellingen op supra-nationaal niveau.

Leerinhoud
In het eerste deel wordt een overzicht gebracht van de belangrijkste politieke sociaal-economische en gerechtelijke instellingen op supra-nationaal niveau: de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie.
In een tweede deel wordt door de studenten een verslag gemaakt over een artikel over deze materie.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en/of eigen cursus.

Studiekosten
Aan de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Hoorcollege (1ste deel), aangevuld met klasgesprekken over de artikels (2de deel).

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
De Duytsche André