INFORMATICATOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Annick VAN DEN MEERSSCHAUT
Referentie EGSBRX01A14285
 
Trefwoorden
Informatica, tekstverwerking, presentatiepakket

Doelstellingen
Deskundig kunnen omgaan met én inzichtelijk beheersen van professionele softwarepakketten met aandacht voor het efficiënt bedienen van het materieel (tienvingerblind typen) en het toepassen van de BIN-normen. Wat attitudes betreft wordt gestreefd naar het ontwikkelen van het gevoel voor nauwkeurigheid, volledigheid, efficiëntie en kritische zin. De studenten kunnen zelfstandig een probleem oplossen op de meest efficiënte manier.

Leerinhoud
Tekstverwerking: basishandelingen, uitgebreide opmaak van documenten.
Informatica: inleiding tot de informatica, besturingssysteem, internet. Eventueel: utilities.
Presentatiepakket.

Begincompetenties
Geen.
De studenten die nog geen opleiding tienvingerblind typen genoten hebben, worden geacht dit uit eigen initiatief te doen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
PC
Handboek en/of cursus

Studiekosten


Studiebegeleiding
Permanente controle van de door de studenten gevolgde procedures via vraagstelling.

Onderwijsvormen
Praktisch aanbrengen van procedures en inzichten.
Zelfstudie met gelegenheid tot oefenen op eigen ritme onder begeleiding van de lector en met mogelijkheid tot vraagstelling.

Evaluatievorm


OP-leden
Gobbert Francine, Lemaitre Doris, Van Geit Anita, Vandenmeersschaut Annick, Vangaever Françoise, Vorstermans Vera