BOEKHOUDEN EN DOCUMENTEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Hilde LIAGRE
Referentie EGSBRX01A14283
 
Trefwoorden
Balans, resultatenrekening, actiefrekening, passiefrekening, kosten, opbrengsten, documenten, resultaatbepaling

Doelstellingen
Boekhoudkundige principes en regels kunnen opnoemen en toepassen.
De belangrijkste documenten kunnen onderscheiden en boekhoudkundig registreren.
Een eenvoudige boekhouding kunnen voeren en verklaren.

Leerinhoud
Algemene inleiding
Balans
Resultatenrekening
Boekhoudtechniek
Studie van enkele belangrijke kosten- en opbrengstenrekeningen aan de hand van documenten
Studie van enkele belangrijke actief- en passiefrekeningen aan de hand van documenten
Eindejaarsverrichtingen

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus of handboek

Studiekosten
Gangbare prijzen

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de lector

Onderwijsvormen
Doceren, onderwijsleergesprek, practische oefeningen

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden
Liagre Hilde