INLEIDING TOT HET RECHT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Lucie BOUTMANS
Referentie EGSBRX01A14282
 
Trefwoorden
Recht

Doelstellingen
Inleiding tot het recht voor niet-juristen.
De bedoeling is inzicht proberen te krijgen in de werking van onze maatschappij.
De student moet de belangrijkste principes kennen van het burgerlijk- en handelsrecht, alsook het belang ervan inzien op grond van hun praktisch nut.
De juridische relevantie van een concrete situatie kunnen herkennen en analyseren, alsook een eenvoudig juridisch probleem kunnen oplossen behoort tot de doelstellingen.

Leerinhoud
Inleidend wordt aandacht geschonken aan de indeling van het recht, de rechtsbronnen en de gerechtelijke organisatie.
Het deel handelsrecht besteedt aandacht aan de handelaar, de daden van koophandel, de handelspraktijken, de handelscontracten, de vennootschappen en het faillissement.
In het deel burgerlijk recht wordt het personen- en familierecht, het goederen- en verbintenissenrecht gezien.

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en/of cursus en/of teksten.

Studiekosten
Aan de gangbare prijs volgens gebruikte studiematerialen.

Studiebegeleiding
Er is voor de studenten steeds gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderwijsvormen
De leerstof wordt behandeld met behulp van cursus en /of handboek en /of teksten en voorbeelden.

Evaluatievorm
- Partieel examen of permanente evaluatie
- Jaarexamen of semestrieel examen

OP-leden
Boutmans Lucie, Coorde Dirk, Holtappels Daniël