ECONOMIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis André MICHIELS
Referentie EGSBRX01A14281
 
Trefwoorden
Economie

Doelstellingen
Onze studenten moeten kunnen:
 • theoretische begrippen uit de micro- en macro- economie verklaren
 • verbanden leggen tussen de theorie en de actuele Belgische economische situatie


Leerinhoud
 1. Inleidende begrippen: micro- en macro- economie
 2. Consumentengedrag: indifferentiecurve-vraagcurve
 3. Producentengedrag: kosten-opbrengsten-aanbod
 4. Prijsvorming
 5. Nationaal Product - Nationaal Inkomen -BBP - Nationale rekeningen
 6. De hoogte van het Nationaal Inkomen
 7. Geld, monetair beleid en inflatie
 8. Internationaal handelsverkeer
 9. Economische groei
 10. De overheid


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en/of eigen cursus

Studiekosten
Aan de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen, kranten en tijdschriftenartikels, statistieken...

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Michiels André