ENGELS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Annie VAN WANSEELE
Referentie EGSBRX01A14277
 
Trefwoorden
Engels

Doelstellingen
De studie van de Engelse grammatica waarbij de nadruk ligt op verschillen tussen het Nederlands en het Engels, moet leiden tot correct en ideomatisch taalgebruik. De studie van zakelijke teksten en de daaraan gekoppelde vertaalinitiatie vormen de basis voor zakelijke communicatie in het Engels in de hogere studiejaren.

Leerinhoud
Praktijkgerichte studie van de grammaticale structuren.
Teksten: lezen en begrijpen van zakelijke en actuele teksten.
Consolidatie en verruiming van de basiswoordenschat.
Vertaalinitiatie.

Begincompetenties
Gemiddeld niveau van de afgestudeerde ASO,TSO.

Eindcompetenties


Leermaterialen
English Vocabulary in Use (upper-intermediate)

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen


Evaluatievorm


OP-leden
D'Haveloose Johan, Horton Patricia, Martin Dominique, Van Den Noortgaete Jo, Van Wanseele Annie