NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Secretariaatsbeheer
1ste jaar Secretariaatsbeheer
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Lucie BROWAEYS
Referentie EGSBRX01A14274
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
Het opleidingsonderdeel Nederlands brengt de basiscompetenties bij die nodig zijn om effectief en efficiënt te communiceren in het Standaardnederlands:
 • het hanteren van strategieën om concrete communicatie-opdrachten te analyseren
 • het hanteren van methodes om de opbouw en de samenhang van zakelijke boodschappen te analyseren
 • het produceren van coherente zakelijke boodschappen aan de hand van structureringsmethodes
 • het correct, duidelijk, gepast en aantrekkelijk formuleren.

Daarnaast brengt het opleidingsonderdeel praktijkkennis bij door geïntegreerde oefeningen en cases.

Ten slotte geeft het opleidingsonderdeel een aanzet tot generieke competenties zoals:
 • nauwgezetheid
 • oog voor kwaliteit
 • leergierigheid
 • persoonlijke effectiviteit
 • flexibiliteit
 • oog voor planning en deadlines
 • zelfstandigheid
 • assertiviteit
 • communicatiegerichtheid
 • probleemoplossend denken
 • resultaatgerichtheid
 • inzicht in complexe situaties
 • zin voor initiatief
 • verantwoordelijkheidszin
 • oplossingsgericht werken.


Leerinhoud
Je krijgt de leerinhoud op een concretische manier aangeboden. De vier grote onderdelen zijn:
 1. de analyse van een communicatieopdracht
 2. het ontwerp van de boodschap
 3. de formulering van de zakelijke boodschap met bijzondere aandacht voor uitspraak, spelling, stijl en woordgebruik
 4. een introducerende kennismaking met tekstsoorten.


Begincompetenties
Voldoende kennis van het Nederlands om de lessen te kunnen volgen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek: Communicatiewijzer, Van In (boekhandel)
Brochure: BIN-normen voor efficiënte communicatie, Licap (boekhandel of cursusdienst)
Syllabus: Kennismaking met een tekstsoort (cursusdienst)
Syllabus: Sleutel van zelfstudiepakket (cursusdienst)

Studiekosten
Gangbare prijs studiemateriaal.

Studiebegeleiding
Tussentijdse toetsen, begeleide zelfstudie, spreekuur (vrije consultatie), studievoortganggesprek, monitoraat.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, leergesprek, werkcollege, begeleide oefeningen, zelfstudieopdracht.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen en permanente evaluatie.

OP-leden
Browaeys Lucie, Houthuys Françoise, Lips Marie Claire, Van Overmeire Freddy, Weckhuysen Yvette