DUITS TAALPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Marie-Christine DE VOS
Referentie EGSBRS03K99307
 
Trefwoorden
Duits

Doelstellingen
Aan het einde van je studie moet je professioneel kunnen functioneren binnen een Duitstalige omgeving.
Na het derde jaar kan je effectief mondeling communiceren (o.m. telefoneren, sollicitatiegesprek, informatief tweegesprek); je kan via de telefoon een boodschap adequaat overbrengen. Je beheerst de basiswoordenschat van telefoneren, je kent de regels van klantvriendelijk telefoneren en je kan ze toepassen.
Je bent in staat in correct Duits een inhoudelijk en formeel correct memo van een telefoongesprek op te stellen en er het juiste gevolg aan te geven.
Je bent in staat in correct Duits inhoudelijk en formeel correct te notuleren.

Leerinhoud
Thematische uitbreiding van de schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. De leerstof omvat spreek-, luister- en schrijfvaardigheidsoefeningen in zakelijke context, o.m.
- telefoonmemo's
- telefoongesprekken
- notuleren
- enkele zakelijke vertaaloefeningen.

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste en het tweede jaar SB.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus.
MAGNUS, H., VAN KEMPEN-GRIGULL, I., Geschäftliche Telefonate.

Studiekosten
Tegen kostprijs.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm (gebruik van talenpracticum, videorecorder).
Er wordt gewerkt vanuit een aantal beroepsgebonden luister-, spreek- en schrijfvaardigheidsoefeningen, o.m. memo's, notulen, rollenspel, telefoongesprekken …
Begeleide zelfstudie: o.a. klantvriendelijk telefoneren

Evaluatievorm
1e zittijd: schriftelijk (60 %) en permanente evaluatie (40 %).
2e zittijd: schriftelijk examen (100 %).

OP-leden