DUITS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Guido VAN HOEY
Referentie EGSBRS03K99305
 
Trefwoorden
Duits

Doelstellingen
Aan het einde van je studie moet je professioneel kunnen functioneren binnen een Duitstalige omgeving.
Je moet in staat zijn in correct Duits te communiceren, zowel in niet-beroepsgebonden als in beroepsgerichte situaties.
Je bent in staat diverse vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie te begrijpen en kort weer te geven.
Bovendien moet je beschikken over een metaculturele competentie: je bent op de hoogte van verschillende culturele opvattingen, gebruiken, sociale gedragsregels en gewoontes bij je Duitstalige communicatiepartners en je kan in het Duits een gesprek voeren over de bij jezelf geldende regels, gewoontes, instellingen enz.
Je kan ook aan de hand van tekstbouwplannen (productief) of van tekstbouwstenen (reproductief) teksten opstellen, o.m. brieven, rapporten …

Leerinhoud
Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, o.m.
- presenteren (inclusief socio-economische, politieke en culturele aspecten): informeren, overtuigen
- discussiëren over diverse onderwerpen
- rapporteren (vakgebonden onderwerpen)
- corresponderen (vb. klachtenbrief, aanmaning …).

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste en het tweede jaar SB.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus.
Grammatica van het 2e jaar

Studiekosten
Tegen kostprijs.
Voor het aanvragen van diverse informatie kan door de verstrekker een kleine bijdrage gevraagd worden.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen worden op vraag van de student behandeld.

Onderwijsvormen
Er wordt gewerkt vanuit een aantal cases die ontleend zijn aan de beroepspraktijk. Het zijn situaties waarin één of meer deelvaardigheden centraal staan. Uitgaande van die situaties werden schriftelijke en mondelinge opdrachten ontworpen die de vaardigheden verder ontwikkelen.
De didactische werkvormen omvatten o.m. discussies, individuele en groepspresentatie, groepswerk …
De meeste opdrachten moeten worden voorbereid aan de hand van zelf verzamelde informatie.

Evaluatievorm
1e zittijd: schriftelijk en mondeling examen (80 %) en permanente evaluatie (20 %).
2e zittijd: schriftelijk en mondeling examen (100 %).

OP-leden