INFORMATICATOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 35.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Annick VAN DEN MEERSSCHAUT
Referentie EGSBRS03A99888
 
Trefwoorden
Informatica, informaticatoepassingen, rekenblad, gegevensbeheer, desktop publishing, webdesign, geïntegreerde pakketten

Doelstellingen
In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan een uitdieping of introductie van diverse softwarepakketten.
  • Office integratie: de student kan gegevens uitwisselen tussen de verschillende pakketten.
  • In de rekenbladtoepassing kan de student gegevens omzetten naar een draaitabel en kan deze gegevens correct interpreteren.
  • In de databasebeheertoepassing kan de student een eenvoudige database ontwerpen.
  • In desk top publishing kan de student een publicatie creëren en - gebruikmakend van de correcte technieken - deze drukklaar maken.
  • In het onderdeel webdesign kan de student een eenvoudige website creëren, wijzigen en publiceren.
·

Leerinhoud
Integratie van Office-pakketten: gegevens overbrengen, koppelen en bijwerken tussen de verschillende pakketten.

Rekenblad: opfrissing geziene leerstof, draaitabellen.

Databasebeheer: opbouw van een database door het ontwerp van tabellen, ontwerp van verschillende queries, werken met formulieren en rapporten.

Desk top publishing: kennismaking met het pakket; grafische richtlijnen; structuur van de publicatie; het werkvlak en het opmaakmodel van een publicatie; plaatsen van tekst, illustraties en grafische componenten in een publicatie; opmaakprofielen; de tekstverwerker; gebruik van Plug-ins (lijstopsomtekens, maken van een katern,...); werken met kleur.

Webdesign: opbouw van een website en het publiceren ervan met een beperkte kennis van HTML.

Begincompetenties
De student heeft een gevorderde kennis in tekstverwerking en van het rekenblad en een basiskennis van Internet.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboeken MS Word, MS Excel, MS Access, MS Frontpage, syllabus Pagemaker

Studiekosten
Kostprijs van de handboeken en syllabus.
(Richtprijs voor handboek MS Access € 10, MS Frontpage € 18)

Studiebegeleiding
De student kan de geziene leerstof zelfstandig inoefenen in het daartoe voorziene computerlokaal.
Van de student wordt verwacht dat hij/zij eventuele leerproblemen meldt aan de titularis.

Onderwijsvormen
Leergesprek, theoretische uiteenzetting, gevolgd door geleide en individuele uitwerking op PC en praktische oefeningen.

Evaluatievorm
Examen op computer, waarbij de nadruk wordt gelegd op het zelfstandig oplossen van praktische oefeningen. Voor sommige opdrachten wordt een schriftelijke neerslag van de gebruikte werkwijze gevraagd. De evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de afdruk.

OP-leden