MANAGEMENT VAN HET SECRETARIAAT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Betty BAUWENS
Referentie EGSBRS03A99887
 
Trefwoorden
Management, Secretariaat

Doelstellingen
Op het einde van de opleiding ben je je er van bewust zijn dat het domein waarin je zal worden tewerkgesteld aan steeds sneller wordende veranderingen onderhevig is. Het permanent volgen van de actualiteit en permanente vorming is een 'must' (levenslang leren).
Het leren werken in teamverband komt aan bod in een groepsopdracht waarvan de eindopdracht of het uitwerken van een project een belangrijk deel uitmaakt.
Je bent je ervan bewust zijn dat je verantwoordelijk bent voor het accuraat uitwerken van je taken accuratesse). Die taken moeten op tijd uitgevoerd worden (time management) en ook als de deadline kortbij is (stress management).
De taken die behoren tot het domein van het rekruteren, het organiseren van vergaderingen en het ontvangen van personen en groepen efficiënt kun je uitvoeren.

Leerinhoud
De rekrutering: selectieprocedure, vacantverklaring, werving, functieomschrijving, advertentie, keuze van medium, verwerken sollicitatiebrieven, voorbereiden interviews, arbeidscontract, onthaalbrochure, ontvangst nieuwe werknemer.
Het vergaderen: accommodatie (binnen het bedrijf, buitenshuis), interne en externe vormgeving van de agenda, convocatie, verslagen en notulen, checklist, presentaties (hulpmiddelen), beurzen.
De ontvangst: omgangsvormen, ontvangst individuele bezoekers, ontvangst groepsbezoek, menuleer en wijnkennis, contacten met de pers, basisdocumentatie en informatiebronnen.

Begincompetenties
Beheersen van de technieken aangeleerd in de lessen informaticatoepassingen, management van het secretariaat en taal.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, oefenpakket, computer (o.a. Blackboard), printer.

Studiekosten
Volgens de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Groeps- en individuele begeleiding door de lector tijdens de contacturen.

Onderwijsvormen
Leergesprek, klasgesprek, groepswerk, uitwerken van meertalige opdrachten op de computer waarbij verschillende programma's en hulpmiddelen(tekstverwerker, rekenblad, elektronische woordenboeken, world wide web...) moeten worden gebruikt.
Om het competentieleren te bevorderen moet er buiten de contacturen regelmatig zelfstandig worden geoefend om op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten te kunnen uitvoeren.
Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie, solliciteren, kennismaken met het werkveld, attitudevorming

Evaluatievorm
Eerste zittijd: permanente evaluatie, een schriftelijk examen over de theorie en een praktische proef op de computer. De permanente evaluatie en de evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de op een gegevensdrager opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de uitdraai.
Tweede zittijd: een schriftelijk examen en een praktische proef op de computer. De evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de op een gegevensdrager opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de uitdraai.

OP-leden