ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Lena COPPENS
Referentie EGSBRS03A99885
 
Trefwoorden
Engels

Doelstellingen
Deze cursus heeft een verdere uitdieping van de praktische communicatieve taalvaardigheden tot doel. Zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik staan centraal. Rapporten, brieven e.d. kunnen opstellen die voldoen aan de vereisten qua inhoud, structuur, stijl en taal.

Leerinhoud
Vooral lees-en schrijfvaardigheid worden geïntegreerd ingeoefend tijdens de lessen. Aan de hand van bedrijfsgerichte teksten wordt de woordenschat uitgebreid en inzicht in de bedrijswereld bijgebracht.
Verder gaat de aandacht naar vertaaloefeningen, rapporteren en zakelijke correspondentie. Diverse briefsoorten worden behandeld. Telkens wordt stilgestaan bij de juiste woordkeuze, een goede keuze van argumenten, een passende structuur en een doeltreffende psychologische aanpak.

Begincompetenties
2e jaar Secretariaat Talen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus 'English Commercial Correspondence' (idem cursus 2e jaar Secretariaat Talen)
Syllabus 'English'
Recente zakelijke publicaties

Studiekosten
Gebaseerd op het aantal bladzijden en afhankelijk van de gangbare prijs per kopie.

Studiebegeleiding
Lector treedt tijdens vele praktische oefeningen op als coach.

Onderwijsvormen
Aanscherpen van schrijf-en leesvaardigheid via verschillende didactische werkvormen.

Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Schriftelijk examen en permanente evaluatie

OP-leden