FRANS TAALPRAKTIJK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Anne-Marie VANHERCKE
Referentie EGSBRS03A99884
 
Trefwoorden
Frans taalpraktijk

Doelstellingen
Verdere training en vervolmaking van spreek- en luistervaardigheden, van lees- en schrijfvaardigheden in het Frans.

Leerinhoud
Studie en bespreking van actuele, zakelijke of beroepsgerichte documenten (teksten, audiovisueel materiaal en/of andere), als uitgangspunt voor mondelinge communicatie en het oefenen van schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid.

Uitbreiding naar taal en vorm die gehanteerd worden bij schriftelijke zakelijke communicatie: b.v. zakenbrief, fax en mail.

Begincompetenties
Leerinhouden van het tweede jaar Secretariaat-Talen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus met oefeningen (vertalingen, invuloefeningen, vragen) + ondersteunende software.

Studiekosten
Fotokopieën tegen gangbare prijzen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm - individuele opdrachten en groepswerk - ondersteunend gebruik van talenpracticum en/of computer - zelfstudie.

Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Permanente evaluatie
Schriftelijk en/of mondeling examen

OP-leden