FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc MESTDAGH
Referentie EGSBRS03A99883
 
Trefwoorden
Frans Taal

Doelstellingen
Bevestiging en finalisering van de kennis en de competenties waartoe de aanzet gegeven werd in het tweede studiejaar: praktische taalvaardigheid; bedrijfsgerichte, actuele en veelzijdige kennis, receptieve en productieve vaardigheden, attitudes van de management assistant.

Leerinhoud
Volgende didactische activiteiten kunnen de studenten aangeboden worden:

  • het uitdiepen van algemene en zakelijke woordenschat;
  • studie van zakelijke teksten;
  • discussies, met name het uitdrukken van een eigen mening aan de hand van een onderwerp;
  • presentaties (het beschrijven van om het even welke uiting van communicatie: een tekening, een reclamespot, een product, een website enz.);
  • navertellen en bespreking van de actualiteit;
  • woordenschatoefeningen en korte vertalingen;
  • analyseren en vertalen van zakenbrieven;
  • korte brush-ups wat spraakkunst betreft.


Begincompetenties
Leerinhouden en verworven vaardigheden uit het tweede jaar Secretariaat-Talen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus met teksten en oefeningen

Studiekosten
Cursus tegen gangbare prijs van fotokopieën

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm, met ondersteunend gebruik van talenpracticum en software.
Voorbereiding door de student - individueel of in groepsverband - kan gevraagd worden.
Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden