NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
3de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 10.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Lucie BROWAEYS
Referentie EGSBRS03A99882
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
De kennis en inzichten die je op het gebied van communicatiestrategieën en formuleervaardigheid verworven hebt, moet je nu kunnen toepassen in diverse communicatiesituaties die je als afgestudeerde van de optie secretariaat-talen en als toekomstige werknemer kunt verwachten.
Dat brengt mee dat je voorbereid wordt op :
- het verwerven van kennis van het efficiënt nemen van notities
- het verwerken van opgezochte informatie
- het adequaat voeren van gesprekken
- het instaan voor de redactie van tekstsoorten die courant voorkomen in interne en externe communicatiesituaties
- het verzorgen van een mondelinge presentatie
- het doorlopen van de sollicitatieprocedure
- het fungeren als klankbord
- het verwerven van sociale omgangsvormen
- het verwerven van een dienstverlenende ingesteldheid
- het aankweken van zin voor loyaliteit
- het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
- het kunnen werken in teamverband (teamspirit)
- het aankweken van assertiviteit
- het leren werken onder tijdsdruk (timemanagement)
- het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
- het leggen van contacten (contactvaardigheid en contactbereidheid)
- het zich inleven in anderen (empathie)
- her verwerven van accuratesse, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, zin voor initiatief en zin voor creativiteit.

Leerinhoud
- Mondelinge communicatie: oefenen van gesprekstechnieken:
                 -argumenteren
                 -voeren van baliegesprekken
                 -geven van presentaties
                 -voeren van sollicitatiegesprekken
                 -hanteren van conflicten

- Schriftelijke communicatie: schrijven van informatieve en persuasieve teksten waaronder sollicitatie- brieven .

Begincompetenties
Beheersen van de basiskennis van het tweede jaar secretariaat-talen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekstvaardig (aangekocht in het tweede jaar).
Syllabus
Diverse andere bronnen

Studiekosten
Kostprijs van het studiemateriaal

Studiebegeleiding
Monitoraat
Individuele remediëring na afspraak

Onderwijsvormen
Aangepast aan het lesonderdeel: interactieve methode, leergesprek, klassengesprek, groepswerk, simulatie en zelfstudie.

Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
1ste examenperiode: 100% mondelinge en schriftelijke taken
2de examenperiode: 50% schriftelijk examen en 50% mondeling examen

OP-leden