INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André DEDUYTSCHE
Referentie EGSBRS02K01230
 
Trefwoorden
Actualiteit, ontwikkeling

Doelstellingen
Inzicht verwerven in de huidige internationale ontwikkelingen en de ruimtelijke samenhang van socio-economische processen.

Zelfstandig verwerken en presenteren van actuele informatie.

Leerinhoud
Inzicht verwerven in de ontwikkeling van:
        - het culturele, politieke en economische mondialiseringproces
        - de belangrijkste grondstoffen en goederenstromen
        - de actuele ontwikkeling van de EU
        - de socio-economische impact van milieuproblemen

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus, kranten- en tijdschriftenartikels, internet...

Studiekosten


Studiebegeleiding
Organisatie door coördinatoren

Onderwijsvormen
Diverse onderwijsvormen zoals hoorcolleges, leergesprekken en presentaties worden gebruikt om de leerinhoud aan te brengen.

Evaluatievorm
1stezittijd: 50% verwerking gekozen jaarthema + 50% examen
2de zittijd: 50% verwerking gekozen jaarthema + 50% examen

OP-leden
Deduytsche André