MARKETING & PUBLIC RELATIONS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
2de jaar Secretariaatsbeheer optie zakelijk vertalen en tolken
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Crescentia BONNE
Referentie EGSBRS02K01228
 
Trefwoorden
Marketingconcept, Markt- en waardegericht ondernemen, CRM (customer relationship management), Marketingmix, PR-strategie

Doelstellingen
Bij toekomstige management assistants commerciële vaardigheden ontwikkelen door hen inzicht in het actuele Marketing en PR-gebeuren te laten verwerven.

Leerinhoud
1. marketingconcept en marketingplanning
2 . marketingmix         
  1. product
  2. communicatie
  3. distributie
  4. prijs


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek: Inleiding tot de marketing, Prof. Dr. B. Verhage, Educatieve Partners Nederland BV 2000

Studiekosten
Prijs handboek (ongeveer € 30)

Studiebegeleiding
Student kan voor uitleg steeds bij docent terecht.

Onderwijsvormen
Leergesprek. Discussie rond actuele leesteksten of citaten uit recente marketingboeken.
Inzichten inoefenen via cases, praktijkvoorbeelden. Opdrachten.

Evaluatievorm
Eerste zittijd: schriftelijk examen (100%)
Tweede zittijd: schriftelijk examen (100%)

OP-leden
De Geeter Anne