DUITS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Cecilia DERWAEL
Referentie EGSBRS02K01223
 
Trefwoorden
Duits

Doelstellingen
Diverse vormen communicatie in het Duits begrijpen en passend verwerken in correct Duits.
Schriftelijk en mondeling rapporteren en presenteren in correct Duits.
Theorie en basiswoordenschat in verband met rapporteren en presenteren.
Gegevens kunnen opzoeken, verwerken tot een rapport, een presentatie (mondeling en schriftelijk).
Diverse bronnen en hulpmiddelen (verklarend woordenboek, vertaalwoordenboek, grammatica, internet) efficiënt kunnen gebruiken.
De basisgrammatica van het Duits kennen en uitbreiden.
Complexere zinsstructuren begrijpen en gebruiken.
De basiswoordenschat, inhoud en opbouw van essentiële briefsoorten kennen.

Leerinhoud
theorie grammatica: herhaling, uitdieping en aanvulling met nieuwe thema's.
presenteren (diverse beroepsgebonden onderwerpen)
rapporteren (diverse beroepsgebonden onderwerpen)
beroepsgebonden woordenschatoefeningen
informeren, overtuigen, discussiëren (diverse onderwerpen)
de Duitse norm DIN 5008 "Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung": Duitse briefstijl, informatie aanvragen, informatie verstrekken, assimileren van specifieke woordenschat en terminologie, studie van diverse brieftypes, herformuleren en herstructureren van brieven, vertalen van diverse brieven, stellen, schrijven en reviseren van brieven.

Begincompetenties
Leerinhoud 1stejaar SB

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en/of eigen cursus.
Grammatica: Duitse Spraakkunst voor Nederlandstaligen, Vanacker-Timperman, Uitgeverij Pelckmans, €12,49.

Studiekosten
Tegen kostprijs.

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Gebruik van overheadprojector, videorecorder, woordenboeken en bord.
Interactieve onderwijsvorm.
Groepswerk + individuele opdrachten.
Zelfstudie (aanvullende woordenschat).
Buiten de contacturen moeten oefeningen worden voorbereid.

Evaluatievorm
Semestrieel schriftelijk examen en permanente evaluatie.

OP-leden
Derwael Cecilia, Duquet Monique