MANAGEMENT VAN HET SECRETARIAAT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Betty BAUWENS
Referentie EGSBRS02A01222
 
Trefwoorden
Management, secretariaat, management assistant

Doelstellingen
Inzicht verwerven in de doelmatige organisatie van het secretariaat. De taken die tot dit domein behoren in meerdere talen efficiënt kunnen uitvoeren.

Leerinhoud
Het secretariaat: functie, persoon, deontologie, uitrusting, time management, agendabeheer(inclusief gebruik van Outlook).
De communicatie: postbehandeling, classificeren, coderen en opbergen.
De telecommunicatie: transmissietechnieken, telefoongedrag, andere diensten.
De zakenreis: transportmiddelen, betaalmiddelen, hotelreservatie, reisdocumenten, reisplan, gebruiken in het gastland.

Begincompetenties
Technische kennis verworven in het eerste jaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, oefenpakket, computer, printer.

Studiekosten
Volgens de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Groeps-en individuele begeleiding door de lector zowel tijdens de contacturen als bij de begeleide zelfstudie.

Onderwijsvormen
Leergesprek, klasgesprek, groepswerk, uitwerken van meertalige opdrachten op de computer waarbij verschillende programma's en hulpmiddelen (tekstverwerker, rekenblad, elektronische woordenboeken, world wide web...) moeten worden gebruikt.
Om het competentieleren te bevorderen moet er buiten de contacturen regelmatig zelfstandig worden geoefend om op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten te kunnen uitvoeren.

Evaluatievorm
Eerste zittijd: permanente evaluatie, een schriftelijk examen over de theorie en een praktische proef op de computer. De permanente evaluatie en de evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de op een gegevensdrager opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de uitdraai.
Tweede zittijd: een schriftelijk examen en een praktische proef op de computer. De evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de op een gegevensdrager opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de uitdraai.

OP-leden
Bauwens Betty