ENGELS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Jeannine D'HONDT
Referentie EGSBRS02A01220
 
Trefwoorden
Engels

Doelstellingen
De studenten moeten in diverse communicatiesituaties vlot kunnen functioneren in het Engels.
- Zich mondeling en schriftelijk adequaat en correct kunnen uitdrukken.
- Auditief en visueel aangeboden materiaal assimileren, synthetiseren, reproduceren, interpreteren.

Leerinhoud
- Verder uitdiepen van grammaticale items.
- Verruiming algemene en bedrijfseconomische woordenschat.
- Zakelijke teksten begrijpen, interpreteren, samenvatten en reviseren.
- Zakelijke correspondentie.
- Mondelinge communicatie.

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste jaar Secretariaatsbeheer

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursusmateriaal samengesteld door de lectoren.

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijzen.

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Leergesprekken, individueel werk, groepswerk.

Evaluatievorm
Examen en permanente evaluatie

OP-leden
Coppens Lena, D'Hondt Jeannine, Duquet Monique