FRANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Anne-Marie VANHERCKE
Referentie EGSBRS02A01218
 
Trefwoorden
Frans

Doelstellingen
Praktische taalvaardigheid koppelen aan een uitgesproken bedrijfsgerichte, actuele en veelzijdige kennis.
Uitdiepen en ontwikkelen van receptieve en productieve vaardigheden.
Attitudes van de management assistant bijbrengen.

Leerinhoud
-        Verder uitdiepen van de grammatica
-        Uitbreiding van algemene en bedrijfseconomische woordenschat
-        Studie van actuele zakelijke teksten – vertalingen aan de hand van teksten.
-        Een derde van het lessenpakket wordt besteed aan het correct gebruik van zinswendingen en
         woordenschat eigen aan de Franse handelstaal en het opstellen van Franse zakenbrieven.

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste jaar Secretariaatsbeheer

Eindcompetenties


Leermaterialen
-        Cursusmateriaal samengesteld door de lectoren.
-        Eventueel, handboek.

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijzen.

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
-        Leergesprekken, individueel werk, groepswerk.
-        Interactieve onderwijsvorm.

Evaluatievorm
Examen en permanente evaluatie

OP-leden
Vanhercke Anne-Marie