NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
2de jaar Secretariaatsbeheer optie secretariaat-talen
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Lucie BROWAEYS
Referentie EGSBRS02A01217
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
In het opleidingsonderdeel Nederlands maak je kennis met en train je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden en attitudes die je in je eerste werkervaringen als gegradueerde van jouw optie kunt verwachten:
-        het efficiënt opzoeken van informatie
-        het analyseren van opgezochte informatie
-        het verwerken van opgezochte informatie
-        het adequaat formuleren van schriftelijke boodschappen
-        het adequaat voeren van gesprekken
-        het adequaat verzorgen van een mondelinge presentatie
-        het adequaat deelnemen aan overleg
-        het oplossingsgericht werken
-        het dragen van verantwoordelijkheid (responsabilisering)
-        het leren werken in teamverband (teamspirit)
-        het aankweken van weerbaarheid (assertiviteit)
-        het leren werken onder tijdsdruk (timemanagement)
-        het organiseren en respecteren van afspraken (stiptheid)
-        het leggen van contacten (contactvaardigheid)
-        het zich inleven in anderen (empathie).

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel Nederlands stelt je in staat allerlei communicatieve vaardigheden in te oefenen. Je krijgt bijvoorbeeld de kans te leren hoe je informatie analyseert en verwerkt, informatiebronnen raadpleegt, zakelijk en commercieel correspondeert, schriftelijk rapporteert, mondeling presenteert, zakelijke tweegesprekken voert, overleg pleegt, onderhandelt , telefoneert, folders en persberichten schrijft.

Je krijgt een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn: een mondelinge presentatie, een schriftelijk rapport, een oefeningenpakket rond een tekstsoort.

Er wordt ook verdere aandacht besteed aan taalzorg.

Begincompetenties
-        beheersen van de basisbegrippen uit de communicatietheorie
-        op de hoogte zijn van het reguliere verloop van een communicatieproces
-        over enige formuleervaardigheid beschikken
-        over minimale sociale vaardigheden beschikken.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboek en werkboek (boekhandel)
Materiaal op cd-rom (boekhandel)
Internet (website)

Studiekosten
Kostprijs van het studiemateriaal

Studiebegeleiding
Spreekuur (vrije consultatie), studievoortganggesprek (geprogrammeerde consultatie)

Onderwijsvormen
In de lessen Nederlands krijg je te maken met projectmatig onderwijs. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid krijgt om rond een bepaald thema een reeks (mondelinge en schriftelijke) communicatieopdrachten in groepsverband uit te werken.

Door de projectwerking ben je actief met de leerstof bezig. De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardigheden door ze toe te passen in concrete situaties (activerend leren).

Voor de theoretische achtergrond die nodig is om een communicatieve opdracht tot een goed einde te brengen, kun je o.a. terecht in het aangereikte studiemateriaal. Je maakt je die inzichten eigen via begeleid zelfverantwoordelijk leren.

De projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen grotendeels worden vervangen door consultatie-uren: tijdens vrije consultaties kun je de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties ben je verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.

Evaluatievorm
Eerste examenperiode: 70% permanente evaluatie met een mondelinge feedback, groepsevaluatie, portfolio;
30% schriftelijk examen.
Tweede examenperiode: 70% schriftelijk examen en 30% mondeling examen

OP-leden
Browaeys Lucie