STAGE EN PRAKTIJKPROJECTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 225.0
Studietijd [D] 600
Studiepunten [E] 24
Doceertaal Nederlands
Titularis Anita VAN GEIT
Referentie EGSBRM03T01342
 
Trefwoorden
Stage, Praktijkprojecten

Doelstellingen
Bredere integratie in het medisch werkveld
Optimalisatie van de technische vaardigheden
Optimalisatie van het persoonlijke beroepsprofiel (attitudes)

Leerinhoud
De stage-uren van het derde jaar worden gespreid over 2 stagediensten, in verschillende typisch medisch gerichte diensten met hun specifieke werkklimaat (ziekenhuizen, privé-praktijken, farmaceutische bedrijven…) De eerste periode start met een blokstageweek om de student toe te laten zich snel in te werken. De rest van het eerste semester blijft de student stage lopen op dezelfde dienst a rato van 1 werkdag per week.
In het tweede semester organiseren we een keuzestage (enkel blokstage) zodat de student zich kan specialiseren en integreren binnen een dienst naar eigen beroeps- en persoonlijkheidsprofiel.
De contacten, het overleg en de organisatie van de student met de stageverantwoordelijke verlopen onder toezicht van de stagelector, en wordt gezien als een 'generale repetitie' voor toekomstige sollicitaties.

Begincompetenties
Algemene, technische en praktische kennis verworven in het tweede jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Werkuniform

Studiekosten
Ongeveer 50 Euro

Studiebegeleiding
Zie onderwijsvormen

Onderwijsvormen
Individuele gesprekken met de studenten
Stagepermanentie op school
Stagebezoeken
Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
De lectoren van het OP die de stage begeleiden kennen, op basis van, een stageverslag, een tussentijdse evaluatie, feedback van de begeleiders op de stageplek, de eindevaluatie en een all-round profiel van de student, het eindcijfer toe.

OP-leden