INFORMATICATOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Anita VAN GEIT
Referentie EGSBRM03K00003
 
Trefwoorden
Informatica, informaticatoepassingen, rekenblad, gegevensbeheer, medische software, grafische software, multimedia

Doelstellingen
In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan een uitdieping van gekende programmatuur of introductie van alternatieve softwarepakketten.
  • Integratie: de student kan gegevens uitwisselen en koppelen tussen de verschillende pakketten.
  • In de rekenbladtoepassing kan de student gevorderde functies gebruiken, gegevens omzetten naar een draaitabel en kan deze gegevens ook correct interpreteren.
  • In de databasebeheertoepassing kan de student een database ontwerpen.
  • Medische en/of grafische software: de student kan op basisniveau omgaan met het pakket.


Leerinhoud
Integratie: gegevens overbrengen, koppelen en bijwerken tussen de verschillende pakketten.
Rekenblad: opfrissing geziene leerstof, draaitabellen.
Databasebeheer: opbouw van een database door het ontwerp van tabellen, ontwerp van verschillende queries, werken met formulieren en rapporten.
Medische en/of grafische software: kennismaking met het pakket, basisinstructies voor het invoeren, verwerken en uitvoeren van gegevens.

Begincompetenties
De student heeft een gevorderde kennis van het tekstverwerkingspakket en het rekenblad en een basiskennis van Internet.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handboeken.

Studiekosten
Kostprijs van de handboeken. (Richtprijs voor handboek MS Access € 10)

Studiebegeleiding
De student kan de geziene leerstof zelfstandig inoefenen in het daartoe voorziene computerlokaal.
Van de student wordt verwacht dat hij/zij eventuele leerproblemen meldt aan de titularis.

Onderwijsvormen
Leergesprek, theoretische uiteenzetting, gevolgd door geleide en individuele uitwerking op PC en praktische oefeningen.

Evaluatievorm
Examen op computer, waarbij de nadruk wordt gelegd op het zelfstandig oplossen van praktische oefeningen. Voor sommige opdrachten wordt een schriftelijke neerslag van de gebruikte werkwijze gevraagd. De evaluatie van de praktische proef gebeurt op basis van de opgeslagen bestanden en niet alleen op basis van de afdruk.

OP-leden