SPAANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Sabine BOGAERT
Referentie EGSBRM03K00002
 
Trefwoorden
Spaans, medische terminologie in het Spaans

Doelstellingen
Grammaticale en lexicale basis uitbreiden.
Verdere uitbreiding van het vakjargon zodat de studenten hun professionele taken in het Spaans kunnen uitvoeren.
Diverse hulpmiddelen (woordenboeken,grammatica en internet …) efficiënt kunnen gebruiken

Leerinhoud
Schriftelijke communicatie: medische brieven, sollicitatiebrieven,…
Mondelinge communicatie: het telefoongesprek,…
Leesvaardigheidsoefeningen aan de hand van medische en algemene teksten.
Presentatie-oefening

Begincompetenties
Leerinhoud van het tweede jaar Secretariaatsbeheer optie Medisch secretariaat

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Indien nodig:monitoraat

Onderwijsvormen
Leergesprekken,rollenspel,mondelinge en schriftelijke oefeningen,zelfstandig werken aan medische teksten.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie + schriftelijk examen

OP-leden