DUITS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Cecilia DERWAEL
Referentie EGSBRM03K00001
 
Trefwoorden
Duits, Medisch Duits

Doelstellingen
Het doel van de cursus Duits is zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie in het Duits te bevorderen en te optimaliseren. De vier communicatieve vaardigheden worden bevorderd, aan de hand van luister-, spreek- en schrijfoefeningen, waarbij steeds de nadruk wordt gelegd op een correct taalgebruik. De woordenschat wordt verder uitgebreid opdat de studenten zich het jargon uit de medische wereld zouden toeëigenen en aldus een aantal professionele taken zouden kunnen uitvoeren in het Duits.

Leerinhoud
Schriftelijke communicatie: medische brieven
Mondelinge communicatie: telefoneren, luisteroefeningen
Leesvaardigheidsoefeningen aan de hand van medische teksten

Begincompetenties
Leerinhoud van het tweede jaar Secretariaatsbeheer, optie Medisch Secretariaat

Eindcompetenties


Leermaterialen
Door de lector samengesteld lesmateriaal Handboek: Duitse spraakkunstoefeningen, M. Vanacker, T. Timperman.

Studiekosten
Fotokopies: tegen de gangbare prijs Handboek: tegen de gangbare marktprijs

Studiebegeleiding
Zoals voorzien door het Departement

Onderwijsvormen
Leergesprekken en oefeningen. Er wordt gestreefd naar een intensieve interactie tussen lector en studenten.

Evaluatievorm
Schriftelijk examen, 100%

OP-leden