MEDISCHE REGISTRATIE EN STANDAARDCODERING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM03A01349
 
Trefwoorden
Medische registratie

Doelstellingen
Inzicht verwerven in het doel en de technieken van registratie in de gezondheidszorg.

Leerinhoud
Algemene doelstellingen registratie
Wat registreren: gezondheidsindicatoren (demografie, epidemiologie, voorzieningen, uitgaven) Taak secretariaat
Instrumenten; medisch dossier, MKG, MVG, MPG, Katz.
Oefeningen MKG
Bewerken en voorstellen van gegevens: audit

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus: basistekst aan te vullen met eigen notities

Studiekosten
Ongeveer € 1,50

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Leergesprek, doceren

Evaluatievorm
Schriftelijk: open en gesloten vragen, oefeningen MKG

OP-leden