PSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Octaaf VERHEYDEN
Referentie EGSBRM03A01348
 
Trefwoorden


Doelstellingen
De medisch secretaresse/secretaris moet begrip hebben voor de leefwereld van een patiënt. Welke hulpmiddelen staan mij ter beschikking om de patiënt duidelijk te maken wat er scheelt en hoe er iets kan gedaan worden aan de situatie waarin hij/zij is terecht gekomen. Afgestudeerden moeten dus een zeer degelijke basiskennis hebben. Hoe kan ik iemand bijvoorbeeld succesvol beoordelen zonder vooroordelen te hebben. Welke motieven en intenties schuilen er in een persoon. Hoe snel schat ik een situatie in ? Dit zijn vragen die iedereen zich stelt en in het bijzonder wie in het beroep zit. Het gaat vooral om de toepassing van psychologische inzichten. Dus alledaagse gebeurtenissen waarbij de student zich betrokken voelt.

Leerinhoud
professionele kennis en begrippen :

Veranderende bewustzijnstoestanden, slapen en dromen, hypnose
Geheugen, onthouden en vergeten
Intelligentie, erfelijkheid en milieu
Aanleg, omgevingsinvloeden en menselijke ontwikkelingen
Motivatie en emotie
Persoonlijkheid en karakter
Zelfconcept, zelfwaardering en individuele verschillen
Vooroordelen en stereotypen
Sociale aantrekkingskracht, conformiteit en hulpverlening
                 Vaardigheden
Analysevermogen: een probleem ontdoen van alle overtolligheden, oorzaken opsporen, de juiste informatie kunnen zoeken, relaties leggen,
Synthesevermogen: de essentie vatten, kunnen samenvatten, het geheel overzien, afwegen van de gevolgen bij een eventuele keuze,
Creativiteit: zich heel concreet de gevolgen kunnen voorstellen, oplossingen zien (verbeeldingskracht),
Besluitvaardig: de analyse kunnen stopzetten en overgaan tot beslissingen, risico's inschatten bij een beslissing, duidelijke beslissingen nemen,
Communicatief: vlot je gedachten en ideeën aan anderen overbrengen en zorgen dat zij het begrepen hebben, het standpunt van anderen kunnen vertolken,
Stressbestendig: presteren onder hoge druk en vermoeidheid, conflicten opsporen en hanteren, trachten bij conflicten tot een werkbare oplossing te komen,
Zelfkennis/mensenkennis: de sterkten en zwakten bij zichzelf leren kennen en er naar handelen, gedrag en motieven van anderen aanvoelen en er rekening met houden,

                Attitudes
Kwaliteit ondanks de tijdsdruk, streven naar een goede dienstverlening, willen verder leren,
Doorzettingsvermogen, weerstanden bij zichzelf en bij anderen overwinnen, kunnen volharden, tegenvallers kunnen verwerken en duiden, kritiek kunnen verdragen en uit die kritiek het relevante halen, doorgaan bij tegenslagen,
Ambitieus, zich willen ontwikkelen, realistische maar hoge doelen stellen en er voor werken, steeds de eigen grenzen verleggen,

Begincompetenties
geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Handgeschreven nota's
Handboek tegen de gangbare marktprijs

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs

Studiebegeleiding
Individuele problemen kunnen besproken worden met de lector
De student kan steeds terecht bij de lector voor vragen naar begeleiding

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek, klasgesprek en groepswerk,
Vele praktische voorbeelden en oefeningen

Evaluatievorm
Schriftelijk examen 100 %

OP-leden