DEONTOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM03A01347
 
Trefwoorden
Deontologie

Doelstellingen
Inzicht verwerven in de medische plichtenleer om de eigen houding te kunnen bepalen.

Leerinhoud
Code van medische plichtenleer (orde van geneesheren)
Code van de verpleegkunde (international council of Nurses)
Beroepsgeheim
Privacy
Ethische aspecten in de gezondheidszorg

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus: basistekst aan te vullen met eigen nota's.

Studiekosten
Ongeveer € 1,50

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Leergesprek, doceren

Evaluatievorm
Schriftelijk: open en gesloten vragen

OP-leden