PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM03A01346
 
Trefwoorden
Pathologie, ziektenleer

Doelstellingen
De studenten moeten de oorzaken, symptomen en soms de behandelingen van de hier vermelde ziekten kennen.
Zij moeten bij elke ziekte de hoofdsymptomen kunnen vermelden, en begrijpen welke de oorzaken zijn.
Zij moeten getuigen van inzicht in de ontwikkeling van de ziekten. Zij moeten de correcte medische terminologie gebruiken bij het bespreken van een ziekte.

Leerinhoud
Ziekten betreffende de stelsels van neus, keel en oor, ogen, huid en mond, pediatrie, gynaecologie en psychiatrie.

Begincompetenties
Voorkennis van anatomie, fysiologie, medische terminologie en pathologie zoals aangeleerd in het vorige studiejaar (2°jaar secr beheer optie medische secretariaat)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, transparanten, anatomische modellen en atlassen, video's, leerboeken

Studiekosten
Maximum 10 euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
hoorcolleges

Evaluatievorm
Schriftelijke evaluatie

OP-leden