ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM03A01345
 
Trefwoorden
Anatomie, fysiologie

Doelstellingen
Studie van de opbouw en de werking van het normale menselijke lichaam op niveau van weefsels, organen en stelsels.

Leerinhoud
Hier worden spijsverteringsstelsel, nieren en urinewegen, hormonaal stelsel, genitaal stelsel, zenuwstelsel en zintuigen bestudeerd.

Begincompetenties
Anatomie en fysiologie van de andere( basisstelsels) zoals aangeleerd in het vorige studiejaar (2°jaar secr beheer optie medisch secretariaat) in het opleidingsonderdeel anatomie en fysiologie.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, transparanten, anatomische modellen, anatomische atlassen, video's

Studiekosten
Maximum 10 euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges
Uitstap, zo mogelijk

Evaluatievorm
Schriftelijke evaluatie

OP-leden