ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Hendrika LEROY
Referentie EGSBRM03A01343
 
Trefwoorden
Engels, Medisch Engels

Doelstellingen
Harmonieus afronden van de nagestreefde kennis, attitudes en vaardigheden (zie studiefiche 2de jaar)

Leerinhoud
Actuele medische en economische teksten

Handelscorrespondentie (job application, medische brieven)

Organiseren van een vergadering, memo, agenda, notulen, rapporten …

Organiseren van een zakenreis

Presentatie-oefening (medisch dossier)

Begincompetenties
Leerinhouden van het tweede jaar Secretariaatsbeheer optie Medisch Secretariaat

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus Commercial Correspondence BBME

Fotokopieën

Een degelijk verklarend en een vertaalwoordenboek. Indien nodig een grammatica

Studiekosten
Fotokopieën tegen de gangbare prijzen (max 10€)

Studiebegeleiding
Monitoraat
Begeleide zelfstudie

Onderwijsvormen
Streven naar flexibiliteit en variatie, afhankelijk van de groepsindeling , specifieke doelstellingen en leerinhouden, met aandacht voor de nieuwe media en informatiebronnen

Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Permanente evaluatie

Schriftelijk en mondeling examen

OP-leden