FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Brigitte DEKNUYT
Referentie EGSBRM03A01342
 
Trefwoorden
Frans, Medisch Frans

Doelstellingen
Het doel van de cursus Frans is zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie in het Frans te bevorderen en te optimaliseren. De vier communicatieve vaardigheden worden ontwikkeld aan de hand van lees-luister-, spreek-, en schrijfoefeningen, waarbij steeds de nadruk ligt op een correct taalgebruik. De woordenschat wordt verder uitgebreid opdat de studenten zich het jargon uit de medische en zakenwereld toeëigenen en aldus een aantal professionele taken kunnen uitvoeren in het Frans.

Leerinhoud
Schriftelijke communicatie: medische brieven, sollicitatiebrieven,…
Mondelinge communicatie: het sollicitatiegesprek, het telefoongesprek,…
Leesvaardigheidsoefeningen aan de hand van medische en algemene teksten.
Presentatie-oefening

Begincompetenties
Leerinhouden van het tweede jaar Secretariaatsbeheer optie Medisch secretariaat

Eindcompetenties


Leermaterialen
Niet-vereenvoudigde Franse kranten, tijdschriften of boeken, van algemene, economische of medische aard VERLUYTEN, S.P., DUMONT, P., BERNAD, L., Le français des affaires, Grammaire française avec exercices, Acco, Leuven, Amersfoort, 1999
Cursus met aangepaste oefeningen

Studiekosten
Fotokopieën tegen gangbare prijzen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm aangepast aan het lesonderdeel (hoorcolleges, geleide oefenactiviteiten, groepswerk, …)
Individuele- en groepsopdrachten
Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Schriftelijk en mondeling examen
Permanente evaluatie

OP-leden