NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
3de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Yvette WECKHUYSEN
Referentie EGSBRM03A01341
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
Taalbeheersing en taalbeschouwing van het Nederlands verder ontwikkelen n.a.v. rapporteren en solliciteren.
Mondelinge communicatie: luister- en spreekvaardigheid uitbouwen n.a.v. solliciteren.
Schriftelijke communicatie: inzichten en vaardigheden ontwikkelen i.v.m. intern en extern rapporteren en solliciteren.

Leerinhoud
Zie doelstellingen.
Rapporteren = het plannen van schrijven van rapporten, nota's en verslagen + taalbeschouwing.
Solliciteren = interpreteren en zelf opstellen van advertenties, sollicitatiebrief + CV opstellen, elektronisch solliciteren, het sollicitatiegesprek.

Begincompetenties
Leerstof van het tweede jaar medisch secretariaat

Eindcompetenties


Leermaterialen
WECKHUYSEN, Y., Rapporteren, Vesalius, 1999-2000
WECKHUYSEN, Y., Solliciteren, hoe doe je dat?, Vesalius, 1999-2000
Brochure van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling

Studiekosten
Ongeveer € 5

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Instructie, leergesprek, uitgangsvoorbeelden en toepassingen.
Vergaderen en notuleren worden ook geoefend d.m.v. video-opnames.

Vakoverschrijdende werkperiode rond communicatie - solliciteren - kennismaken met het werkveld - attitudevorming

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: 30÷ = regelmatige aanwezigheid, deelnemen aan activiteiten, extra inbreng, prestaties op toetsen,...
Schriftelijke evaluatie: 70÷ =
deel 1: taalbeschouwing dmv meerkeuzevragen, juist/fout, invuloefeningen,...
deel 2: over rapporteren
deel 3: een sollicitatiebrief

OP-leden