STAGE EN PRAKTIJKPROJECTEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Anita VAN GEIT
Referentie EGSBRM02T00001
 
Trefwoorden
Stage, praktijkprojecten

Doelstellingen
  • Eerste kennismaking met diverse specifieke medische diensten
  • Integratie in het medisch werkveld
  • Optimalisatie van de technische vaardigheden
  • Optimalisatie van het persoonlijke beroepsprofiel (attitudes)


Leerinhoud
We richten steeds in het tweede jaar blokstages in om de studenten toe te laten een ruim werkveld te exploreren, het is de bedoeling om hen te laten integreren in verschillende typisch medisch gerichte diensten met hun eigen specifieke werkklimaat (ziekenhuizen, privé-praktijken, farmaceutische bedrijven...)

Begincompetenties
Algemene, technische en praktische kennis verworven in het eerste jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Werkuniform

Studiekosten
Ongeveer € 50

Studiebegeleiding
Zie onderwijsvormen

Onderwijsvormen
Individuele gesprekken met de studenten
Stagepermanentie op school
Stagebezoeken

Evaluatievorm
De lectoren van het OP die de stage begeleiden kennen, op basis van, een stageverslag, een tussentijdse evaluatie, feedback van de begeleiders op de stageplek, de eindevaluatie en een all-round profiel van de student, het eindcijfer toe.

OP-leden
Desmaele Christine