SPAANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Sabine BOGAERT
Referentie EGSBRM02K00002
 
Trefwoorden
Spaans, medische terminologie in het Spaans

Doelstellingen
Grammaticale en lexicale basis uitbreiden.
Uitbreiding van de algemene woordenschat met het jargon van de medische wereld zodat de studenten hun professionele taken in het Spaans kunnen uitvoeren.
Verdere ontplooiing van de productieve en receptieve vaardigheden.
Diverse bronnen en hulpmiddelen (woordenboeken, grammatica, internet,..) efficiënt kunnen gebruiken.

Leerinhoud
Kennis van het lichaam, de organen en de orgaansystemen laten blijken door middel van een presentatie.
Inzicht verwerven in de morfologie van het medisch Spaans.
Medische teksten zelfstandig verklaren en synthetiseren zodat de studenten hierover mondeling kunnen communiceren.

Begincompetenties
Leerinhoud van het 1ste jaar Secretariaatsbeheer.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Tegen de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Indien nodig: monitoraat

Onderwijsvormen
Leergesprekken, instructies, simulaties, rollenspel, mondelinge en schriftelijke oefeningen, zelfstandig werken aan medische teksten.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie + schriftelijk examen

OP-leden
Bogaert Sabine