DUITS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Cecilia DERWAEL
Referentie EGSBRM02K00001
 
Trefwoorden
Duitse communicatie, medische terminologie in het Duits

Doelstellingen
Uitbreiding van de algemene woordenschat met het jargon van de medische wereld zodat de studenten hun professionele taken in het Duits kunnen uitvoeren.
Verdere ontplooiing van de productieve en receptieve vaardigheden.

Leerinhoud
Kennis van het lichaam, de organen en de orgaansystemen laten blijken dmv een presentatie.
Algemene kennis van ziekten en hun profhylaxis toepassen op specifieke situaties.
Medische brieven zoals vraag om informatie, bestelling medicijnen, wijziging afspraak opstellen volgens DIN 5008 en intake gesprekken voeren.
Inzicht verwerven in de morfologie van het medisch Duits.
Medische teksten zelfstandig verklaren en synthtiseren zodanig dat de studenten hierover mondeling kunnen communiceren.

Begincompetenties
Grammatica en morfologie van het eerste jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus

Studiekosten
Volgens de gangbare prijzen

Studiebegeleiding
VC

Onderwijsvormen
Leergesprekken, instructies, simulaties, rollenspel, mondelinge en schriftelijjke oefeningen, zelfstandig werken aan medische teksten.

Evaluatievorm
Permanente evaluatie, schriftelijk examen, mondeling examen

OP-leden
Vanhaelewijck Gerda