INFORMATICATOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 15.0
Toepassingen [B] 35.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Annick VAN DEN MEERSSCHAUT
Referentie EGSBRM02A01340
 
Trefwoorden
Tekstverwerking, rekenblad

Doelstellingen
De reeds gekende functies van het tekstverwerkingspakket verder begrijpend en correct toepassen.
Deskundig en efficiënt kunnen omgaan met de meer gevorderde functies, met aandacht voor lay-out en typografische aspecten.
De basistechnieken beheersen om te kunnen werken met MS-Excel teneinde dit rekenprogramma later doeltreffend te kunnen gebruiken.

Leerinhoud
Tekstverwerking: tekstfragmenten, pagina-indeling, documentsjablonen en wizards, automatische kopnummering, een inhoudsopgave maken, samenvoegen van documenten, formulieren, figuren invoegen, de werkbalk 'tekenen', de werkomgeving aanpassen, eenvoudige macro's, veldcodes, rangschikken en selecteren, etiketten, wijzigingen bijhouden.
Eventueel: indexen, enveloppen.
Rekenblad: basisbewerkingen, gegevens invoeren en wijzigen, reeksen maken (of doorvoeren), formules en adressen, opmaak en getalnotatie, werkbladfuncties, pagina-instelling.
Eventueel: grafieken, basisbegrippen databasebeheer.

Begincompetenties
Kennis van besturingssysteem en vlotte beheersing van de basistechnieken van tekstverwerking.
Vlotte klavierbeheersing.

Eindcompetenties


Leermaterialen
PC
Handboek en/of cursus.

Studiekosten
Volgens de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Controle van de door de studenten gevolgde werkwijze.

Onderwijsvormen
Leergesprek.
Geleide en individueel op te lossen oefeningen met computer.
Zelfstudie onder begeleiding van de lector.

Evaluatievorm
Jaarexamen/semestrieel en/of permanente evaluatie.

OP-leden
Van Geit Anita, Vangaever Françoise