SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk COORDE
Referentie EGSBRM02A01339
 
Trefwoorden
Sociale wetgeving, sociaal recht

Doelstellingen
Het is niet de bedoeling alleen te vervallen in de techniek van het sociaal recht. Het is de bedoeling inzicht te verwerven in begrippen en regels die voor de studenten in het beroepsleven geen verrassing mogen zijn. Het waarom van de verplichtingen moet in het juiste daglicht gesteld kunnen worden. Omdat dit waarom terug te vinden is in de grote principes van ons sociaal recht, nl. bescherming, zekerheid, solidariteit en overleg.

Leerinhoud
 1. Arbeidsrecht
  Inleiding: doel en bronnen
  De arbeidsovereenkomsten: begrip, soorten, het proefbeding, de gevallen van schorsing, de beëindiging
  De arbeidsreglementering: het arbeidsreglement, de arbeidswet, het recht van bezoldiging en bescherming van het loon, de betaalde feestdagen, flexibele arbeidsregelingen
 2. Sociale zekerheid
  Inleiding: doel en kenmerken
  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: structuur, financiering, bijdrageregeling
  De takken van de sociale zekerheid: arbeidsvoorziening en werkloosheid, gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, beroepsziekten
 3. De wet op de arbeidsongevallen
  Inleiding: toepassingsgebied
  Begrip 'arbeidsongeval'
  Vergoedingsregeling


Begincompetenties
SB 1

Eindcompetenties


Leermaterialen
Leerboeken:
D'HERTEFELT & LAUREYSSEN, Praktisch sociaal recht, Standaard Uitgeverij MIM

Studiekosten
Leerboek D'HERTEFELT & LAUREYSSEN € 14

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Leergesprek, discussie naar aanleiding van een probleemstelling, groeps- en zelfstandig werk op basis van wetteksten.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd: mondeling examen
Tweede examenzittijd: mondeling examen

OP-leden
D'Hooghe Ann