MANAGEMENT MEDISCH SECRETARIAAT
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Annick VAN DEN MEERSSCHAUT
Referentie EGSBRM02A01338
 
Trefwoorden
Management, secretariaat, medisch management assistant, medisch secretariaat

Doelstellingen
Inzicht verwerven in de doelmatige organisatie van het secretariaat
Trainen van sociale en communicatieve vaardigheden

Leerinhoud
  • Profiel van de functie van medisch management assistant
  • Organisatie van een medisch secretariaat: uitrusting, agendabeheer, medisch dossier, opname- en spreekuurplanning, classificeren en archiveren, beheer medische werkruimte, timemanagement
  • Communicatie en telecommunicatie: telefoongedrag, conflicthantering, werken in team
  • Onthaal: o.a. patiëntenvoorlichting, organisatie van een symposium


Begincompetenties
Praktische en technische kennis van het 1e jaar

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus, computer, handboek

Studiekosten
Volgens de gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Groeps- en individuele begeleiding door de lector zowel tijdens de contacturen als bij de begeleide zelfstudie.
Actieve deelname aan het lesgebeuren en in het bijzonder de praktische oefeningen verhogen het rendement van de vaardigheidstraining.

Onderwijsvormen
Leergesprek, klasgesprek, groepswerk, uitwerken van opdrachten

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: opdrachten en praktische oefeningen (20 %)
Schriftelijk examen (40 %)
Praktische evaluatietoets (40 %)

OP-leden
Vandenmeersschaut Annick