BELEID EN ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORG
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM02A01337
 
Trefwoorden
Organisatie gezondheidszorg

Doelstellingen
De bevoegdheid van de verschillende bestuursniveaus inzake gezondheid kunnen duiden. De opdracht van de verschillende diensten kunnen omschrijven, hun financiering kunnen duiden. De medische secretaresse/secretaris moet correct kunnen verwijzen, moet op een correcte wijze met de verschillende diensten kunnen contact nemen.

Leerinhoud
De ministeries en hun diensten
Het RIZIV
De eerste lijn
De bejaardenzorg
De diensten voor kinderen
De preventieve diensten
De ziekenhuizen
De mutualiteiten

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
DE BACKER, Organisatie van de gezondheidszorg in België, Academia Press
Aan te vullen met eigen nota's.

Studiekosten
Ongeveer € 13

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Doceren en leergesprek, groepswerk, basiskennis: zelfstandig werk

Evaluatievorm
Mondeling en schriftelijk, groepswerk

OP-leden
Verstappe Christine