HYGI╦NE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Yolande DE ROO
Referentie EGSBRM02A01336
 
Trefwoorden
Hygiëne

Doelstellingen
De studenten een ruim inzicht geven in de algemene en de individuele hygiëne. Efficiënte eerste hulp leren toepassen.

Leerinhoud
 1. Inleiding: Begrippen over gezondheidszorg en hygiëne
 2. Algemene hygiëne:
  1. Het klimaat en zijn invloed op de gezondheid
  2. Lucht: verschillende bestanddelen – luchtverontreiniging
  3. Temperatuur
  4. Ergonomie op het kantoor
 3. Individuele hygiëne
  1. Gezonde voeding
  2. Levenswijze

 4. Medische microbiologie
  1. Soorten micro-organismen
  2. Commensale flora
  3. Micro-organismen als oorzaak van ziekten

 5. EHBO
  1. Grondregels bij tussenkomst
  2. CPR
  3. Verstikking
  4. Bewustzijnsstoornissen
  5. Wondverzorging
  6. HuisapotheekBegincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen cursus

Studiekosten
Ongeveer € 6

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Doceren + leergesprek

Evaluatievorm
Schriftelijk

OP-leden
De Roo Yolande