ALGEMENE PATHOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM02A01335
 
Trefwoorden
Pathologie, ziektenleer, erfelijkheid, kanker, infectie, immuniteit

Doelstellingen
Een overzicht bekomen van mogelijke ziekteoorzaken en hun gevolgen op het menselijke lichaam, onderzoeksmethoden en therapievormen

Leerinhoud
Ziekten en gezondheid
Erfelijkheid
Exogene ziekteoorzaken
Reactie van het lichaam op ziekteoorzaken
Immuniteit en allergie
Groeistoornissen en gezwellen

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Leerboeken:
Harft, E.G. Algemene en speciale pathologie, Uitg. De Tijdstroom

Studiekosten
Leerboek Harft € 25
Studiebezoeken volgens gangbare prijzen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, videomateriaal
Studiebezoeken (bv. VUB Jette, diverse afdelingen o.a. zware apparatuur)

Evaluatievorm
Schriftelijk examen in juni

OP-leden
Degroote Danielle