MEDISCHE TERMINOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 50.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Bernard DERYCKE
Referentie EGSBRM02A01333
 
Trefwoorden
Medische terminologie

Doelstellingen
Medische termen kunnen begrijpen, verklaren, correct spellen en uitspreken

Leerinhoud
Etymologie van de medische termen:
Stammen: stelselmatig gerangschikt
Prefixen: gerangschikt volgens betekenis
Suffixen: alfabetisch gerangschikt

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus + woordenboek verplicht aan te kopen

Studiekosten
Syllabus € 7
Woordenboek COELHO € 20, PINKHOF € 70

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, oefeningen waarbij de studenten zelf actief het woordenboek hanteren, gebruik van transparanten, wandplaten, uitneembare organen en lichaamsdelen, skeletten, videobanden

Evaluatievorm
Schriftelijk
Januari: 50% van de leerstof op 50% van de examenpunten
Juni: 50% van de leerstof op 50% van de examenpunten

OP-leden
Degroote Danielle