ENGELS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Hendrika LEROY
Referentie EGSBRM02A01332
 
Trefwoorden
Engels, Medisch Engels

Doelstellingen
De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid verder ontwikkelen met inbegrip van de medische terminologie en medische household words.

Leerinhoud
Occasionele grammatica, verder uitdiepen van grammaticale items
Verruiming van de woordenschat aan de hand van medische en economische actuele teksten
Medische terminologie: Cf de diverse stelsels zoals behandeld in de cursus Medische terminologie met aandacht voor Engelse spelling en uitspraak.
Zakelijke communicatie Cf Cursus Commercial Correspondence, hoofdstukken 1-6

Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste jaar Secretariaatsbeheer

Eindcompetenties


Leermaterialen
Niet vereenvoudigde Engelse kranten, tijdschriften of boeken van medische en/of economische aard
Cursus Medische terminologie(kopieën)
Cursus Commercial Correspondence BBME

Studiekosten
€ 5 - Commercial Correspondence
€ 5 - Medisch Engels
Fotokopieën tegen de gangbare prijzen

Studiebegeleiding
Monitoraat

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvormen aangepast aan het lesonderdeel (hoorcolleges, geleide oefenactiviteiten, groepswerk, dialoog, enz.)

Evaluatievorm
Schriftelijk en mondeling examen
Permanente evaluatie

OP-leden
Leroy Hennie