FRANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Brigitte DEKNUYT
Referentie EGSBRM02A01331
 
Trefwoorden
Frans, Medisch Frans

Doelstellingen
Het doel van de cursus is zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te bevorderen en te optimaliseren. Opdat de studenten een aantal professionele taken correct zouden kunnen uitvoeren, wordt de algemene woordenschat uitgebreid en worden het medische vakjargon en het jargon uit de zakenwereld ingeoefend.

Leerinhoud
 • Verder uitdiepen van de grammatica
 • Uitbreiding van de woordenschat a.h.v. medische en algemene teksten
 • Medische terminologie Frans: de verschillende stelsels (gebaseerd op de cursus Medische Terminologie)
 • Zakelijke communicatie o.a. opvragen van informatie, offertes, bestellingen, enz.
 • Communicatieve vaardigheden: oa het onthaal van de patiënt, de afspraak, het telefonisch contact...


Begincompetenties
Leerinhouden van het eerste jaar Secretariaatsbeheer

Eindcompetenties


Leermaterialen
 • Niet vereenvoudigde Franse kranten, tijdschriften of boeken, van algemene, economische of medische aard
 • VERLUYTEN, S.P., DUMONT, P., BERNAD, L., Le français des affaires, Grammaire française avec exercices, Acco, Leuven, Amersfoort, 1999.
 • Cursus Medische Terminologie Frans.


Studiekosten
Fotokopieën tegen gangbare prijzen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
 • Interactieve onderwijsvorm aangepast aan het lesonderdeel (hoorcolleges, geleide oefenactiviteiten, groepswerk, dialoog, enz.)
 • Individuele en groepsopdrachten


Evaluatievorm
 • Schriftelijk en mondeling examen
 • Permanente evaluatie


OP-leden
Bogaerts Nadia