NEDERLANDS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
2de jaar Secretariaatsbeheer optie medisch secretariaat
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Yvette WECKHUYSEN
Referentie EGSBRM02A01330
 
Trefwoorden
Nederlands

Doelstellingen
De studenten moeten in verschillende communicatiesituaties vlot in Standaardnederlands kunnen communiceren.
In het tweede jaar worden de attitudes van de management assitant verder aangescherpt.

Leerinhoud
  • Geschreven en beluisterde communicatie analyseren, interpreteren, schematiseren en samenvatten.
  • Mondelinge communicatie: presentatie geven, deelnemen aan gesprekken, discussies en vergaderingen, telefoongesprekken voeren.
  • Schriftelijke communicatie: zakelijke correspondentie (brieven, faxen, e-mail) en rapporteren.
  • Gebruik van de belangrijkste informatiebronnen.


Begincompetenties
De leerinhouden van het eerste jaar secretariaatsbeheer.

Eindcompetenties


Leermaterialen
- Projectgids
- Tekstgids
- Werkinstructies
- Rapporteren, voorschriften en nuttige wenken, Uitgeverij Licap, Brussel

Studiekosten
Ca. € 20

Studiebegeleiding
Het is inherent aan het systeem dat de studenten tijdens de consultaties hun problemen kunnen voorleggen.

Onderwijsvormen
In de lessen krijgen de studenten te maken met projectmatig onderwijs. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om rond een bepaald thema een reeks (mondelinge en schriftelijke) communicatieopdrachten in groepsverband uit te werken.

Door de projectwerking zijn de studenten actief met de leerstof bezig. De verworven inzichten worden omgezet in kennis en vaardigheden door ze toe te passen in concrete situaties (activerend leren).

Voor de theoretische achtergrond die nodig is om een communicatieve opdracht tot een goed einde te brengen, kunnen de studenten o.a. terecht in het aangereikte studiemateriaal. Ze maken zich de inzichten eigen via begeleid zelfverantwoordelijk leren.

De projectmatige aanpak houdt in dat de klassieke contacturen grotendeels worden vervangen door consultatieuren: tijdens vrije consultaties kunnen de studenten de lector op vrijwillige basis raadplegen, tijdens geprogrammeerde consultaties zijn de studenten verplicht om aan de lector de gemaakte vorderingen voor te leggen.

Evaluatievorm
Eerste examenperiode: examen/permanente evaluatie
Tweede examenperiode: examen

OP-leden
Weckhuysen Yvette